Hình thức thanh toán

  1. Thanh toán bằng tiền mặt : Áp dụng với khách hàng mua hàng trực tiếp tại cửa hàng
  2. Thanh toán chuyển khoản: Áp dụng với khách hàng mua hàng trực tiếp, mua hàng từ xa